Wypełniaj życie inspirującymi relacjami

Pasje szczęśliwe ocalone

Wiek od VII klasy SP

Forma Praca osobista, zadania w grupach, współdziałanie, ukierunkowanie na rozwój

Cel Mam wpływ na to czy jestem szczęśliwy jeśli wiem w czym jestem dobry i jakie talenty we mnie drzemią

Czas  1 godz. 45 min. -2 godz.

Cena  22 zł/os.

PROMOCJA– w miesiącach I-III 2019 cena warsztatów 17 zł/os.

(…) Kiedy wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.

/Terry Pratchett, Czarodzicielstwo/

Współczesność pasjonuje się nowym modelem komórki czy FB. Samodzielne odkrywanie talentu wymiera.

Warsztaty służą przywróceniu wartości. Odkryciu osobistej mocy talentu poprzez kontakt z drugim człowiekiem. Świadomy. Współzależny. Integrujący.

Poprzez nietypowe formy aktywności zachęcamy młodych do odnajdywania własnych mocnych stron. W grupie. W zabawie i współdziałaniu. 

A wszystko po to, by uświadomić im, że zaangażowanie w to co ich fascynuje, sprawia przyjemność, nadaje sens życiu – uszczęśliwia.

Uwagi:

Przed warsztatami, w wolnej chwili zachęcamy do oglądnięcia filmu „Igrzyska śmierci” (kategoria PG-13, czyli od 12 lat) ,  „Niezgodna” (kategoria PG-13, czyli od 12 lat) oraz Billy Elliot  (kategoria PG-13, czyli od 12 lat)