Czyli o tym co ze świata kultury wizualnej wybiera nasz mózg, serce i geny

Lubię to

Cel: Znajomość podstawowych mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie się gustu estetycznego; przygotowanie do świadomego odbioru kultury oraz umiejętności rozmawiania o niej; umiejętność radzenia sobie z wizualną manipulacją.

Wiek:  szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: do 2 godzin zegarowych

Cena:  24 zł/os. przy grupie min. 25 os.

Jest powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje a jednak zapraszam na warsztaty na temat tego, co z otaczającego nas świata wizualnego nam się podoba, co przyciąga nasz wzrok,czym chcemy się otaczać a co chcemy „ odzobaczyć” . Poznamy przyczyny dlaczego coś lubimy i dowiemy się jak wiele pod tym względem mają ze sobą wspólnego wszyscy ludzie a gdzie zaczynają się i jak kształtują indywidualne gusty.  Wychodzę z założenia, że jeśli znamy mechanizmy biologiczne i kulturowe odpowiadające za nasze wizualne wybory, stajemy się świadomymi „ konsumentami” kultury obrazowej wysokiej, popularnej oraz perswazyjnej jak reklama.

Poruszane zagadnienia i wprowadzone terminy : uniwersalne piękno, neuro – estetyka, ewolucyjne źródła sztuki, kicz kamp i estetyka szczęścia