Obrazowy spam ludzkości

Wiek:  szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: do 2 godzin zegarowych

Cena:  24 zł/os. przy grupie min. 25 os.

Wszyscy tworzymy obrazy, odbieramy świadomie i nieświadomie obrazy, jesteśmy obiektami obrazowania. Tytułowy spam ludzkości to głównie obrazy medialne, cyfrowe, wytwarzane w ilościach dotąd nieznanych ludzkości oraz obrazy zaprzęgnięte w system kontroli.

W czasie warsztatów poruszymy zagadnienia spamu obrazowego, własnego i cudzego wizerunku oraz kwestie jego niezbywalności, wpływu ogromu bodźców wizualnych na naszą pamięć, emocje i komunikacje, zagadnienie symulakry czyli obrazów i znaków wyrastających ponad rzeczywistość.

Zastanowimy się jak bardzo, w jaki sposób i dla kogo chcemy być widzialni, co widzą algorytmy i czy mamy wpływ na spam obrazowy oraz jak, czy i na ile możemy się z niego wycofać.