Motyw smoka w literaturze i sztuce oraz jego historia i ewolucja

Nie zabija się legendy

Wiek od VI klasy SP

Forma Praca osobista, zadania w grupach, współdziałanie 

Cel zapoznanie z różnorodnością i symboliką smoków; motyw smoka w literaturze i literaturze fantastycznej; smoki w mitach i religiach świata;

Cza2 godz.

Cena 22 zł/os.

Prawdziwą miarą wielkości góry nie jest jej wysokość, lecz to, czy ma w sobie na tyle uroku, by zwabić smoki.

wiersz chiński

Na warsztatach wszystko o Strasznych, Małych, Olbrzymich, Krnąbrnych, Ambitnych, Ciekawskich, Hardych — SMOKACH z czterech stron świata.