Śladami Króla - Jadwigi

Żona, królowa, święta – Jadwiga Król Polski

Wiek od I kl. SP

Cel Przedstawienie postaci św. Jadwigi — jej życia, uczynków i świętości

Czas trwania 2,5 godz.

Cena 17 zł/os.

Trasa w pakiecie TAK

Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty.

Jan Długosz

„Wzgardziwszy próżnością i wszelakimi marnościami świata, wszystek umysł swój zajmowała modlitwą i czytaniem ksiąg świętych (…) przez Wielki Post i Adwent poskramiała ciało swoje włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec wszelkich nędzarzy
i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu (…) pychy, zazdrości lub zawziętości” — Jadwiga Andegaweńska — święta.

Jesienią 1384 r. przybyła z Węgier do Polski, gdzie 16 października w Katedrze Wawelskiej została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski — i tu właśnie rozpoczniemy trasę, wiodącą do wielu innych miejsc i obiektów związanych z polską świętą.