Jak widzimy, jak myli nas wzrok i czy jest najmądrzejszym ze zmysłów.

Wzrok w centrum uwagi

Cel: zapoznanie uczestników z możliwościami, ograniczeniami i mechanizmami procesu postrzegania, widzenia, analizowania obrazów i komunikowania się za ich pomocą.

Cena: 48 zł/os.

Warsztaty i wykłady łączące elementy psychofizjologi widzenia, myślenia krytycznego
i komunikacji wizualnej.

Osoby widzące większość informacji o świecie czerpią za pośrednictwem bodźców wzrokowych, nauka, praca i rozrywka postawiły obrazy w centrum naszego zainteresowania, a widzenia uczymy się dłużej niż czucia, wąchania, smakowania
i słyszenia.  Widzimy nie tyle oczami, co umysłem.

Tematy:

  • Czułe oko i widzący umysł- czyli jak widzimy, co wpływa na nasze widzenie lub niewidzenie, jakim ulegamy iluzjom i schematom.
  • Kolor i barwa- jak i dlaczego widzimy kolory, pryzmat i rozszczepienie barw, wpływ koloru na nastrój, uwagę, apetyt
  • Podstawowe formy plastyczne- jakie są i jak ich używać
  • Proporcje i kompozycja- odkrywanie jak powstawały kanony w sztuce, czy jest coś, co podoba się wszystkim, dlaczego powstały formaty A4 a to co dobre na wydruku może być złe na ekranie
  • Znak- ikona, symbol, indeks, logo- czym się różnią, jak do nas mówią i jak je tworzyć- warsztaty o prostych ( choć nie zawsze) komunikatach wizualnych od znaku drogowego po ikonkę aplikacji
  • Krytyczne myślenie wzrokowe- efekt aureoli, niebieskiego pejzażu czy obrazu w lustrze.
  • Wzrok a inne zmysły czyli synestezja- smaczne kolory i hałaśliwe kształty.