czyli jak kształtowano przestrzeń odświętną i codzienną

Style w architekturze

Cel: przystępne przeprowadzenie uczestników przez podstawowe style w architekturze świeckiej i sakralnej od antyku po wiek XXI.  Skupienie się na reprezentatywnych „przedstawicielach” antyku, stylu romańskiego, gotyku, renesansu, baroku i ich powrotów z przedrostkiem neo, secesji i modernizmu.

Dla kogo: 

  • Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży licealnej, dla osób przygotowujących się na studia artystyczne, związane z architekturą czy historią lub historią sztuki.
  • Dla dorosłych chcących poszerzyć wiedzę z historii sztuki, pragnących lepiej poznać architekturę Krakowa i związane z nią opowieści.

Cena 48 zł/os.

Architektura jest sztuką użytkową, która odbijała gusty, potrzeby i możliwości techniczne ludzi w różnych momentach historycznych. Jest to sztuka, z którą każdy z nas ma kontakt na co dzień, zachwyca się nią lub jej nie zauważa – jako codzienną i przezroczystą tkankę miast, miasteczek i wsi.

Uczestnicy warsztatów nauczą się odróżniać style,nazywać charakterystyczne dla nich elementy oraz śledzić jak zmieniał się architektoniczny krajobraz, jak dodawano, przerabiano, burzono i łączono style oraz cele, którym służą budowle.

Podczas blokowych spotkań o przekrojowym charakterze oraz skupionych na konkretnych stylach będziemy łączyć metody warsztatowe, wykład i edukację opartą na materiałach wizualnych ze spacerami miejskimi.