Aktywne zabawy ilustrujące wybrane legendy krakowskie

Dratwa i ciżma

Cel Poznanie legend krakowskich, integracja, rozbudzenie ciekawości.

Czas trwania 2 godz.

Cena 400 zł/os. przy grupie max 25 osób  

Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba.

 /Benedykt Chmielowski/

Legendy krakowskie jako inspiracja do poznania różnych form plastycznych. Pakiet zajęć i aktywności rozwijający u dzieci kreatywność, twórcze myślenie i sprawność manualną.

Dzieci, realizując kolejne zadania zręcznościowo-logiczne odtwarzają historię legend krakowskich — dzięki czemu stają się na nowo ich twórcami i lepiej je zapamiętują.

Toczenie smoczych jaj, zaszywanie owcy dwumetrową igłą, piecza nad wysoką wieżą czy tworzenie stroju Lajkonika uruchamiają spontaniczność i zdrową rywalizację w grupie. Aktywizują także pracę ciała i umysłu, przez co dzieci stają się ciekawsze otoczenia i głodniejsze wiedzy.

Uwaga: możliwość realizacji programu rozszerzonego w wersji piknikowej z dojazdem do przedszkola — cena do ustalenia.

Skontaktuj się z nami