Znajdź, dotknij a zrozumiesz, bo "przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego"

Ty tu rządzisz — gra terenowa

Wiek: od VI klasy – młodzież porusza się samodzielnie

Cel: poznanie historii Krakowa i jego zabytków; ćwiczenie nabytych umiejętności (kreatywne myślenie, orientacja w terenie, strony świata); przełamywanie barier, tremy przed nowym (rozmowa z przechodniami); ocena własnej samodzielności; weryfikacja posiadanej wiedzy

Czas trwania: ok. 2,5 godz.

Cena: 26 zł/os. przy min. 25 os.  

Jest tylko jeden sposób nauki — poprzez działanie.

Paulo Coelho

Szeregi Aktywnych zasilają m.in. dawne harcerki. Dlatego też od samego początku czyli już od 16 lat, skutecznie i aktywnie realizujemy gry terenowe dla dzieci i młodzieży.

Nasza propozycja to gra terenowa w obrębie Rynku Głównego (do Plant), podczas której uczniowie zwiedzają Kraków w sposób aktywny i nieszablonowy.

Zadaniem drużyn jest pokonanie wyznaczonej trasy, rozwiązywanie zagadek, namierzanie obiektów czy dokonywanie samodzielnych odkryć. Wszystko po to by jeszcze lepiej poznać miasto i jego zabytki.

Gry terenowe realizujemy w preferowanych miejscach Krakowa — Rynek Główny i okolice, krakowski Kazimierz, Forty Krakowa, Nowa Huta czy biegi na orientację w terenie niezabudowanym. Zadania realizowane podczas gry są dostosowane do wieku i umiejętności uczestników.

Gry terenowe poprzez swoją aktywność, potrzebę logicznego myślenia i zabawę są świetną i rekomendowaną przez nas alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania.

Cena obejmuje:

  • usługę licencjonowanego przewodnika
  • środki dydaktyczne
  • materiały i karty pracy dla uczniów
  • wstępy do obiektów realizowanych podczas gry