Pastelowy Lajkonik

Cel

Zajęcia plastyczne oparte o legendy krakowskie

Czas trwania

2 godz.

Cena

19 zł/os. przy grupie minimum 25 osób

 

Legendy krakowskie jako inspiracja do poznania różnych form plastycznych. Pakiet zajęć i aktywności rozwijający u dzieci kreatywność, twórcze myślenie i sprawność manualną.