Pastelowy lajkonik

Wiek

I–III kl. SP

Forma

zajęcia plastyczne oparte o legendy krakowskie

Czas trwania

ok. 2 godz.

Cena

19 zł/os przy min. 25 osobach

 

Legendy krakowskie jako inspiracja do poznania różnych form plastycznych. Pakiet zajęć i aktywności rozwijający u dzieci kreatywność, twórcze myślenie i sprawność manualną.