Pasje szczęśliwie ocalone

Forma: praca osobista, zadania w grupach, współdziałanie, ukierunkowanie na rozwój

Cel: mam wpływ na to czy jestem szczęśliwy jeśli wiem w czym jestem dobry

Wiek: od V klasy SP

Czas trwania: 1 godz. 45 min.

Cena: 22 zł/os.

Talent określa, co człowiek robi, nie określa, kim człowiek jest.
(…) Kiedy wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.

Terry Pratchett, Czarodzicielstwo

 

Współczesność pasjonuje się nowym modelem komórki czy FB. Samodzielne odkrywanie talentu wymiera.

Warsztaty służą przywróceniu wartości i odkryciu osobistej mocy talentu.

Poprzez nietypowe formy aktywności zachęcamy młodych do odnajdywania własnych mocnych stron. A wszystko po to, by uświadomić im, że zaangażowanie w to co ich fascynuje, sprawia przyjemność nadaje sens życiu – uszczęśliwia.